invitro
formularz

Cennik :

Badania bezpłatne

Angelius realizuje program bezpłatnych badań prenatalnych zgodnie z warunkami Narodowego Fundusz Zdrowia.

USG prenatalne

USG prenatalne I trymestr ciąża pojedyncza250 zł
USG prenatalne I trymestr ciąża mnoga300 zł
USG prenatalne II trymestr ciąża pojedyncza290 zł
USG prenatalne II trymestr ciąża mnoga390 zł
USG prenatalne III trymestr ciąża pojedyncza290 zł
USG prenatalne III trymestr ciąża mnoga390 zł

ECHO płodu serca

ECHO wczesne (14-16 tydz) + USG prenatalne
(ciąża pojedyncza)
380 zł
ECHO wczesne (14-16 tydz) + USG prenatalne
(ciąża mnoga)
430 zł
ECHO + USG prenatalne (ciąża pojedyncza)380 zł
ECHO + USG prenatalne (ciąża mnoga)430 zł

Badania laboratoryjne

Test podwójny (PAPPA+HCG)150 zł
Badanie przepływów naczyniowych w ciąży150 zł
Amniopunkcja1 000 zł
Test Prenatalny SANCO w wersji podstawowej2 300 zł
Test Prenatalny SANCO w wersji rozszerzonej (Test Prenatalny SANCO PLUS)2 800 zł
Infomacja o RHD płodu300 zł

Opłaty dodatkowe (DVD)

Rejestracja badania na DVD50 zł
Dopłata za 4D + rejestracja badania na DVD100 zł

Cennik ważny od dn. 1.07.2021 r.

 

Uwaga !

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

 

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony  wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD)1,81 (brutto)
Wysłanie dokumentacji pocztą7,00 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry