invitro
formularz

Cennik :

Badania bezpłatne

Angelius realizuje program bezpłatnych badań prenatalnych zgodnie z warunkami Narodowego Fundusz Zdrowia.

USG prenatalne

USG prenatalne I trymestr ciąża pojedyncza 300 zł
USG prenatalne I trymestr ciąża mnoga 360 zł
USG prenatalne II trymestr ciąża pojedyncza 350 zł
USG prenatalne II trymestr ciąża mnoga 470 zł
USG prenatalne III trymestr ciąża pojedyncza 350 zł
USG prenatalne III trymestr ciąża mnoga 470 zł

ECHO płodu serca

ECHO wczesne (14-16 tydz) + USG prenatalne
(ciąża pojedyncza)
460 zł
ECHO wczesne (14-16 tydz) + USG prenatalne
(ciąża mnoga)
520 zł
ECHO + USG prenatalne (ciąża pojedyncza) 460 zł
ECHO + USG prenatalne (ciąża mnoga) 520 zł

Kardiotokografia

Badanie KTG 100 zł

Badania laboratoryjne

Test podwójny (PAPPA+HCG) 150 zł
Badanie przepływów naczyniowych w ciąży 180 zł
Amniopunkcja 1 200 zł
Test Prenatalny SANCO 2 300 zł
Infomacja o RHD płodu 440 zł

Opłaty dodatkowe (DVD)

Rejestracja badania na DVD 60 zł
Dopłata za 4D + rejestracja badania na DVD 120 zł

Cennik ważny od dn. 19.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.03.2022 w Provita Sp. z o.o. płatność za wykonane usługi medyczne jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem gotówki lub kart płatniczych, a forma płatności przelewem zostaje wycofana za wyjątkiem przedpłat uiszczanych przelewem, na poczet zabiegów operacyjnych w Angelius Szpital.

Uwaga !

Niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
Cennik ten nie stanowi jednak oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, ale ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

 

INFORMACJE O CENNIKU

Cennik usług medycznych wykonywanych w Provita Sp. z o.o. dostępny jest w Biurze Obsługi Pacjenta.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

RODZAJ USŁUGI

 

CENA

Wykonanie jednej strony  wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 7,00 (brutto)
Wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej 0,30 (brutto)
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (płyta DVD) 1,81 (brutto)
Wysłanie dokumentacji pocztą 9,00 (brutto)
Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1383 i 1386 i 2120 oraz z 2018r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 4863,74 zł.

Przewiń do góry