Badania prenatalne NFZ

Badanie prenatalne przez NFZ

Centrum Medyczne Angelius Provita zapewnia kompleksową opiekę dla Pacjentek w ciąży. W ramach specjalistycznej diagnostyki prenatalnej zapewniamy bezpłatne badania w ciąży w I oraz II trymestrze. Program darmowych badań prenatalnych wykonywany jest dzięki umowie z NFZ.

badania prenatalne NFZCelem programu bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego tych badań w naszym kraju.

W ostatnich latach stale wzrasta średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że kobiety rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8-10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 r.ż. wzrasta statystycznie istotnie ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną.

Włączenie do programu badań prenatalnych na NFZ

Wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości oraz dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, które wystawia lekarz prowadzący ciążę. Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży.

Zasady wejścia do programu

Do włączenia do programu bezpłatnych badań uprawnione są kobiety w ciąży, które otrzymały skierowanie od lekarza prowadzącego oraz spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów.

Kryteria włączania do programu badań na NFZ

  • wiek matki powyżej 35 lat,
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Skierowanie na bezpłatne badania prenatalne:pobierz

Bezpłatna amniopunkcja

W ramach kontraktu z Narodowych Funduszem Zdrowia dotyczącym badań kobiet w ciąży wykonujemy także bezpłatną amniopunkcję. Amniopunkcja jest szczególnym rodzajem badania w diagnostyce prenatalnej, który polega na nakłuciu igłą jamy owodni (jednej z błon płodowych). Metoda ta jest zalecana tylko w wyjątkowych przypadakch. Więcej informacji o badaniu dostępne jest tutaj.

Inwazyjna metoda diagnostyki prenatalnej

Aby wykonać bezpłatną amniopunkcję na NFZ w Angelius Provita należy posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Więcej informacji dotyczących badania można uzyskać w Biurze Obsługi Pacjenta.

Kontakt w sprawie wizyty

Telefon 32 783 73 00

poniedziałek – piątek 8:00 – 21:00

sobota 8:00 – 13:00

Telefon formularz