mgr Nina Stanulczyk

Położna

 • 2013 – Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, studia podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych,
 • 2010 – Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wydział Społeczno-Medyczny, tytuł licencjata położnictwa,
 • 2008 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną,
 • 2006 – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, tytuł licencjata pedagogiki zdrowia.
 • 2002 – Pomaturalna Szkoła Medyczna w Bytomiu, dyplom położnej.
 • 2012 – Kurs kwalifikacyjny “Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”,
 • 2011 – Wojewódzki kurs dokształcający w zakresie “Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skryningu Raka Szyjki Macicy”,
 • 2009 – Kurs kwalifikacyjny “Organizacja i zarządzanie”,
 • 2008 – Kurs specjalistyczny “Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”,
 • 2006 – Kurs specjalistyczny “Szczepienia ochronne noworodków”,
 • 2004 – Kurs dokształcający – Organizacja pracy i program “Szkoły dla rodziców oczekujących dziecka”.
 • 2014 – Warsztaty edukacyjne w Warszawie, “Położna Doradcą”, Family Service PELARGOS,
 • 2013 – Ogólnopolski Program Edukacji Poporodowej w Katowicach, “Szkoła Matek i Ojców – wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka”,
 • 2013 – Konferencja naukowo-szkoleniowa dla położnych, “Współczesne wyzwania w zawodzie położnej”, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • 2012 – “Urazy okołoporodowe – profilaktyka i leczenie”, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej.

Przewiń do góry